Політика конфіденційності

1. ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ

Сайт – сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою https://riara.com.ua/.
Користувач – користувач Сайту, фізична або юридична особа, що використовує Форму Зворотного Зв’язку на сайті.
Форма зворотного зв’язку – спеціальні поля, куди Користувач вносить персональну інформацію, з метою передачі даних про користувача – Адміністратора Сайту.
Політика – справжня типова Політика конфіденційності адміністратора сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця політика є офіційним типовим документом адміністратора сайту, і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, які використовують Форму зворотного Зв’язку на сайті.
2.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу або розголошення.
2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, поширенням і захистом інформації про користувачів, регулюються цією Політикою і чинним українським законодавством.
2.4. Чинна редакція Політики, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності».
Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні змін у Політику Адміністрація Сайту повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Політики на Сайті по постійній адресі: https://riara.com.ua/ Попередні редакції Політики зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.
2.5. Використовуючи Форму Зворотного Зв’язку, користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики.
2.6. У разі незгоди користувача з умовами цієї Політики використання Форми Зворотного Зв’язку має бути негайно припинено.
2.7. Адміністратор сайту не перевіряє достовірність отримуваної (збираємої) інформації про користувачів.

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Адміністратор сайту здійснює обробку інформації про користувачів, в тому числі їх персональних даних, з метою виконання зобов’язань розробника перед користувачами щодо використання Сайту.

4. Склад інформації про користувачів

Розробник обробляє інформацію про користувачів, яка включає в себе:
4.1. Персональні дані користувачів, що надаються Адміністрацією Сайту за згодою користувачів і необхідні для використання Форми Зворотного Зв’язку: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон (факс) з кодом міста.
Додаткова інформація про користувачів, що надається користувачами за бажанням: організація, місто, посаду.
4.2. Інформація, що отримується розробником в результаті дій користувачів при використанні сайту.

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

5.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілей обробки персональних даних;
г) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

6. УМОВИ ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Адміністратор сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за його згодою з метою надання послуг користувачеві, пропонованих на сайті.

7. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані користувача, передбачені пунктом 4 цієї Політики, передаються Користувачем Адміністрації Сайту з згоди користувача. Передача персональних даних Користувачем Адміністратора Сайту, через Форму Зворотного Зв’язку – означає згоду користувача на передачу його персональних даних.

8. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях.

9. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані користувачів не передаються третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою.
Надання персональних даних користувачів за запитом державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

10. ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані користувача знищуються при:
– видаленні Адміністрацією Сайту інформації, що розміщується користувачем.

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

11.1. Користувачі мають право:
– на підставі запиту отримувати від Адміністратора Сайту інформацію, що стосується обробки персональних даних.

12. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

13. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

13.1. Користувачі мають право направляти Адміністратора Сайту свої запити, у тому числі запити щодо використання їх персональних даних, передбачені п. 4 цієї Політики, в письмовій формі за адресою, вказаною в п. 1.
13.2. Запит, який надсилається Користувачем, повинен містити наступну інформацію:
Якщо звертається фізична особа:
– номер основного документа, що посвідчує особу користувача або його представника;
– відомості про дату видачі зазначеного документа і видавшого його органу;
– текст запиту у вільній формі. Обов’язково зазначати дату реєстрації через Форму зворотного Зв’язку;
– підпис користувача або його представника.
Якщо звертається юридична особа:
– запит у вільній формі на фірмовому бланку. Обов’язково зазначати дату реєстрації через Форму зворотного Зв’язку;
– запит повинен бути підписаний уповноваженою особою, з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.
13.3. Адміністратор Сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
13.4. Вся кореспонденція, отримана розробником від користувачів (звернення в письмовій або електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди користувача. Персональні дані та інша інформація про користувача, направившем запит, не може бути без спеціальної згоди користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.