Латинські прислів’я і приказки з перекладом

Латинські прислів’я і приказки вчать людини сприймати життя, як найцінніший подарунок. Вони дають можливість не тільки збагатити словниковий запас і примножити знання, але і стати справжньою людиною з великої літери. В них закладений глибокий сенс.

Латинські прислів’я і приказки надані на латинською мовою з перекладом на українську мову.

 • Alea jacta est. (Алеа якта ест). (Жереб кинуто).
 • Amicus Plato, sed magis amica est veritas. (Амікус Плято, сед магістральних аміка ест вэритас). (Платон мені друг, але істина дорожче).
 • Ars longa, vita brevis. (Арс ленга, віта брэвис). (Мистецтво швидкоплинно, життя довговічне).
 • Aut caesar, aut nihil. (Аут цезар, аут нихиль). (Або цезар, або ніщо).
 • Bis dat, qui cito dat. (Біс дат, кві цито дат). (Двічі дає той, хто дає скоро).
 • Ceterum censeo carthaginem esse delendam. (Цетэрум цензэо Картагинэм есе дэлендам). (І все ж я вважаю, що Карфаген повинен бути зруйнований).
 • Carpe diem. (Карпэ диэм). (Лови момент).
 • Cogito, ergo sum. (Когито, ерго сум). (Мислю, отже, існую).
 • Cuique suum. (Куиквэ суум). (Кожному своє).
 • De mortuis aut bene, aut nihil. (Де мортуис аут бэнэ, аут нихиль). (Про мертвих або добре, або нічого).
 • De gustibus non est disputandum. (Де густибус нон ест диспутандум). (Про смаки не сперечаються).
 • Divide et empera. (Дивидэ ет імпера). (Розділяй і володарюй).
 • Docendo discimus. (Доцендо дисцимус). (Навчаючи, ми самі вчимося).
 • Du ut des. (Ду ут дес). (Даю, щоб і ти мені дав).
 • Dum spiro, spero. (Дум спіро, спэро). (Поки дихаю, сподіваюся).
 • Dura lex, sed lex. (Дура лекс, сед лекс). (Закон суворий, але він закон).
 • Errare humanum est. (Эррарэ хуманум ест). (Людині властиво помилятися).
 • Feci quod potui, faciant meliora potentes. (Фэци квод потуи, фациант мэлиора потэнтэс). (Я зробив, що міг, і нехай той, хто може, зробить краще).
 • Finis coronat opus. (Фініс коронат опус). (Кінець – справі вінець).
 • Gutta cavat lapidem. (Гутта кават ляпидэм). (Крапля камінь точить).
 • Habent sua fata libelli. (Хабэнт суа фата либэлли). (Книги мають свою долю).
 • Homo homoni lupus est. (Хомо хомини люпус ест). (Людина людині вовк).
 • Homo sum, humani nihil a me alienum puto. (Хомо сум, хумани нихиль а ме алиэнум путо). (Я людина, і ніщо людське мені не чуже).
 • In vino veritas. (Ін вино вэритас). (Істина у вині).
 • Littera scripta manet. (Литтэра скрипта манэт). (Що написано пером, того не вирубаєш сокирою).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *